TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

THÁNG 10/2023

Đến Tháng 10/2023, dự án Thu Thiem Zeit River đã bước vào giai đoạn cuối xây dựng và đang hoàn thiện bên ngoài và trong của dự án:

  • Tháp T1: Công tác xây dựng đã hoàn thành đến tầng mái. Công tác thi công ốp lát đang thi công đến tầng 19; Công tác tô ngoài đã hoàn thiện 25 tầng; Tô trong và sơn bả đã hoàn thiện đến tầng 23; Ốp trần thạch cao hoàn thiện đến tầng 20; Sơn nước lớp 1 khu vực sảnh hành lang và lắp đặt cửa chính căn hộ và sàn gỗ đến tầng 13; Décor vách gỗ phòng khách đã lắp đến tầng 16; Hệ tủ giày, tủ quần áo đã hoàn thiện đến tầng 14.
  • Tháp T2: Công tác xây tô đã hoàn thành đến tầng mái. Hệ thống cơ điện âm tường đã thi công hoàn thiện tới tầng 30; Công tác tô trong đã hoàn thành đến tầng 28 và công tác sơn bả đến tầng 18; Sơn nước và lắp sàn gỗ căn hộ đã hoàn thiện đến tầng 13, thi công cửa ra vào căn hộ hoàn thiện đến tầng 18.