TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

THÁNG 3/2023

Cập nhật tiến độ thi công dự án Thu Thiem Zeit River đến tháng 3/2023:

  • Tháp T1 & Tháp T2: Thi công phần thô đến tầng 20;

Công tác hoàn thiện:

  • Tháp T1: Đang tiến hành công tác xây gạch đến tầng 15, thi công hệ thống MEP từ tầng 11 trở xuống;
  • Tháp T2: Đang tiến hành công tác xây gạch đến tầng 16, thi công hệ thống MEP từ tầng 13 trở xuống;
  • Khối đế thấp tầng: Đang tiến hành xây gạch, tô khu vực tiện ích ở các tầng.