CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

26 Th12 2022

Ngày cập nhật: 13/03/2023
Chính sách này có thể được rà soát và cập nhật vào từng thời điểm, vì vậy Quý Khách vui lòng kiểm tra định kỳ để được cập nhật phiên bản mới nhất.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách. Chính sách này giải thích cách Chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách cho các mục đích được thông báo trong văn bản này hoặc được pháp luật cho phép. Xin vui lòng đọc Chính sách dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Quý Khách.

Bằng cách tiếp tục truy cập Trang web và bất kỳ trang nào thuộc Trang web này, Quý Khách đồng ý với việc thu thập, sử dụng và thiết lộ thông tin của Quý Khách theo cách được mô tả trong Chính sách này.

Giải thích và Định nghĩa

Giải thích

Trong Chính sách này, những từ ngữ có chữ cái đầu tiên được viết hoa được định nghĩa theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây được bảo toàn về ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Các định nghĩa sử dụng trong Chính sách được quy định như sau:

 • “Chúng tôi” đề cập đến Vietnam GS Enterprise (VGSE), số 10 đường Lương Định Của, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
 • “Quốc gia” đề cập đến Việt Nam;
 • “Trang web” đề cập đến trang web Thu Thiem Zeit, có thể truy cập từ https://thuthiemzeit.com/;
 • “Quý Khách” đề cập đến cá nhân truy cập Trang web, hoặc pháp nhân đại diện cho công ty hoặc doanh nghiệp truy cập Trang web;
 • “Thiết bị” là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Trang web như máy tính, máy tính xách tay, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số, v.v.;
 • “Dữ liệu Cá nhân” là dữ liệu về thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự để xác định danh tính một cá nhân;
 • “Nhà cung cấp Dịch vụ” đề cập đến các công ty bên thứ ba hoặc các cá nhân được Chúng tôi chỉ định thay mặt để vận hành Trang web, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Trang web hoặc hỗ trợ Chúng tôi phân tích cách Trang web được sử dụng;
 • “Dữ liệu Sử dụng” đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc truy cập và sử dụng Trang web hoặc từ chính hệ thống cơ sở của Trang web (ví dụ: thời gian truy cập trang);
 • “Cookie” là các tệp do các trang web Quý Khách truy cập tạo ra, các tệp này lưu thông tin và lịch sử duyệt web của Quý Khách tại trang web đó.

Phạm vi thu thập dữ liệu

Dữ liệu Cá nhân

Trong khi Quý Khách sử dụng Trang web, Chúng tôi có thể yêu cầu Quý Khách cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin xác định danh tính nhất định, được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Quý Khách. Những thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Địa chỉ email;
 • Họ và tên;
 • Số điện thoại;
 • Dữ liệu Sử dụng.

Trường hợp Quý Khách cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bên thứ ba liên đới cho Chúng tôi (ví dụ: thông tin của người phụ thuộc, vợ/chồng, con cái, cha/mẹ của Quý Khách), Quý Khách cam đoan và đảm bảo việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho Chúng tôi, cũng như việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó của Chúng tôi để phục vụ cho những mục đích được quy định tại Chính sách này, là hợp pháp.

Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng được thu thập tự động khi Quý Khách truy cập Trang web.

Dữ liệu Sử dụng có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ mạng (địa chỉ IP) của Thiết bị của Quý Khách, loại trình duyệt web, phiên bản trình duyệt, các trang của Trang web mà Quý Khách truy cập, ngày và giờ truy cập, thời gian Quý Khách truy cập các trang đó, mã định danh Thiết bị và những dữ liệu chẩn đoán khác.

Phương thức thu thập dữ liệu

Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ tương tự để theo dõi những hoạt động trên Trang web và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ tương tự được sử dụng là beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ để thu thập và theo dõi thông tin cũng như phân tích và cải thiện Trang web.

Cookies có thể là “Persistent Cookie” (tạm dịch: Cookie cố định) hoặc “Session Cookie” (tạm dịch: Cookie phiên). Persistent Cookie được lưu trên Thiết bị khi Quý Khách ngừng truy cập, Session Cookie sẽ bị xóa ngay sau khi Quý Khách đóng trình duyệt web.

Chúng tôi sử dụng cả Persistent Cookies và Session Cookies. Trừ trường hợp Quý Khách đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối Cookies, Trang web của Chúng tôi có thể sử dụng Cookies.

Phạm vi sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Trang web, bao gồm giám sát việc sử dụng Trang web;
 • Để liên hệ với Quý Khách qua email, điện thoại, tin nhắn hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác để thông báo về các cập nhật thông tin liên lạc, chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý;
 • Để cung cấp và mở rộng quyền lợi cho Quý Khách, bao gồm tin tức, chương trình ưu đãi, thông tin thị trường, và các các thông tin khác về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và sự kiện của Chúng tôi mà Quý Khách có thể quan tâm, trừ trường hợp Quý Khách chọn không nhận những thông tin này;
 • Để quản lý và đáp ứng các yêu cầu của Quý Khách đối với Chúng tôi;
 • Mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Quý Khách cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng tiêu dùng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo để đánh giá và cải thiện tính năng Trang web, dịch vụ tiếp thị của Chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của Quý Khách.

Đối tượng tiếp cận dữ liệu

Chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách trong phạm vi cần thiết và tương xứng trong các trường hợp sau:

 • Với Nhà cung cấp Dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Trang web của Chúng tôi và liên hệ với Quý Khách;
 • Với bộ phận hoặc tổ chức khác cùng thuộc công ty mẹ GS E&C, bao gồm các bộ phận, chi nhánh, công ty thuộc kiểm soát của Chúng tôi và các bộ phận, chi nhánh và các công ty khác cùng thuộc công ty mẹ của Chúng tôi. Trong trường hợp này, Chúng tôi yêu cầu tất cả các bộ phận và tổ chức được chia sẻ tôn trọng và đảm bảo tuân thủ Chính sách này;
 • Với đối tác kinh doanh để cung cấp cho Quý Khách một số sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện nhất định;
 • Với những người dùng khác khi Quý Khách chia sẻ thông tin trong các khu vực công cộng và tương tác với những người dùng khác, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai ra ngoài;
 • Với bất kỳ bên nào khác được Quý Khách đồng ý theo chỉ định của Quý Khách hoặc có thể được Chúng tôi thông báo cho Quý Khách hàng trong các thông báo tiếp theo;
 • Với cơ quan công quyền như cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thi hành luật, cơ quan Chính phủ trong trường hợp Chúng tôi nhận được yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền liên quan để tuân thủ nghĩa vụ và đảm bảo trách nhiệm pháp lý.

Phương thức lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách được lưu trữ và xử lý tại văn phòng của các công ty, chi nhánh liên quan của Chúng tôi, văn phòng của các Nhà cung cấp Dịch vụ và các bên thứ ba. Điều này có nghĩa là những dự liệu này có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy chủ có thể được đặt tại các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của Quý Khách, nơi quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành có thể khác với quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành trong phạm vi khu vực tài phán của Quý Khách.

Sự chấp thuận của Quý Khách đối với Chính này và việc Quý Khách cung cấp thông tin được xem là thể hiện sự đồng ý của Quý Khách đối với việc chuyển giao Dữ liệu Cá Nhân.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách được truyền bên ngoài quốc gia cư trú của Quý Khách được bảo vệ đầy đủ. Ngoài ra, Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển giao đó tuân thủ Chính sách này và các yêu cầu của pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách với điều kiện việc giữ lại là cần thiết cho các mục đích mà theo đó Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập. Thời gian lưu trữ có thể lên đến 10 năm, trừ khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu khác đi hoặc để bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc có sự yêu cầu ngừng lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân từ phía Quý Khách. Khi Chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách cho các mục đích trong Chính sách này, Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ liệu Cá nhân đó theo chính sách lưu giữ nội bộ của Chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể giữ lại Dữ liệu Sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu Sử dụng được lưu giữ trong khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chất lượng của Trang web hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Các liên kết của bên thứ ba trên Trang web

Một số nội dung, quảng cáo và liên kết trên Trang web có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với Chúng tôi. Nếu Quý Khách nhấp vào nội dung, quảng cáo và liên kết của bên thứ ba, Quý Khách sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các bên thứ ba đó, không được thực hiện trên Trang web của Chúng tôi. Công ty khuyên Quý Khách nên thận trọng và xem xét các chính sách về bảo mật thông tin được áp dụng cho các dịch vụ của bên thứ ba đó.

Quyền của Quý Khách

Quý Khách có quyền chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân mà Quý Khách đã cung cấp cho Chúng tôi;

Quý Khách có thể yêu cầu Chúng tôi hỗ trợ xóa hoặc giới hạn mục đích sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách trong trường hợp việc lưu giữ hoặc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân này không còn cần thiết trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Quý Khách;

Quý Khách có quyền thu hồi sự đồng ý với việc cho Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá Nhân vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, việc thu hồi này sẽ không ảnh hưởng tính hợp pháp của việc xử lý và sử dụng dữ liệu đã được thực hiện dựa trên sự đồng ý của Quý Khách trước khi Quý Khách đưa ra quyết định thu hồi.

Xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể sẽ giữ lại một số thông tin nhất định khi Chúng tôi có cơ sở hợp pháp để tiếp tục xử lý hoặc khi cần thiết vì lý do pháp lý.

Quyền bảo mật của trẻ em

Trang web của Chúng tôi không hướng đến bất kỳ đối tượng nào dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ đối tượng nào dưới 16 tuổi. Nếu Quý Khách là cha/mẹ hoặc người giám hộ và Quý Khách biết rằng con của Quý Khách đã cung cấp cho Chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Nếu Chúng tôi biết rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ đối tượng nào dưới 16 tuổi mà không có sự xác minh và đồng ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ, Chúng tôi sẽ thực hiện các quy trình để xóa thông tin đó khỏi hệ thống lưu trữ của Chúng tôi.

Pháp luật hiện hành

Chính Sách này và việc Quý Khách hàng sử dụng Trang web tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Để rõ ràng, pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành sẽ được áp dụng để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách.

Rà soát và điều chỉnh Chính sách

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật định kỳ, mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Quý Khách, để phù hợp với quy định mới của pháp luật và công nghệ mới, sự thay đổi về hoạt động, thực tiễn và môi trường kinh doanh. Chúng tôi sẽ điều chỉnh “Ngày cập nhật” gần nhất ở phần đầu của Chính sách. Trong trường hợp Chúng tôi cập nhật Chính sách và Quý Khách hàng truy cập và sử dụng Trang web sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Quý Khách đồng ý và chịu ràng buộc với điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

Quý Khách nên thường xuyên kiểm tra lại Chính sách để được cập nhật bản mới nhất.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này hoặc yêu cầu đối với Chúng tôi, Quý Khách có thể liên hệ với Chúng tôi theo các cách sau:

 • Qua email: cskh@gsenc.com
 • Qua số điện thoại: +84 909 692 296